Campania de recrutare face parte dintr-un proiect care se desfășoară la nivel național până în 2025 și are ca scop reducerea numărului de copii și tineri plasați în instituții. Cei care doresc să devină asistenți maternali profesioniști trebuie să îndeplinească o serie de condiții:

  • Să fi absolvit cel puțin studii generale obligatorii (10 clase sau 8 clase + școală profesională)Să aibă disponibilitatea de a ocroti simultan doi copii, indiferent de sex, vârsta, apartenența etnică/ religioasă/ stare de sănătate/ nivel educativ sau comportament
  • Să aibă cel mult doi copii proprii în îngrijire
  • Să ofere acces facil la domiciliu, la serviciile medicale si educaționale, disponibilitate/posibilități de contactare telefonică/de deplasare rapidă către mediul urban
  • Să dețină un spațiu locativ adecvat care să acopere necesitățile de preparare a hranei, igienă, educație și odihnă ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează să fie primiți în plasament,
  • Să poată oferi garanții pentru îndeplinirea corectă a obligațiilor care revin unui parinte, referitoare la comportamentul în societate, starea de sănătate, profilul psihologic, creșterea, îngrijirea și educarea copiilor săi
  • Să dețină referințe pozitive din partea autorității locale
  • Să aibă disponibilitatea de a urma cursurile de formare profesională organizate de D.G.A.S.P.C. Iasi, în vederea atestării ca asistent maternal și o bună colaborare cu autoritățile (inclusiv disponibilitate de perfecționare continuă).

Persoanele interesate se pot adresa cu o cerere de evaluare a capacității de a deveni asistent maternal către D.G.A.S.P.C. Iasi – str. Vasile Lupu, nr. 57 A, municipiul Iasi, telefon: 0232/477731, 0232/474800, 0332/882628 și fax: 0232/279654. De asemenea, cererile și documentele aferente pot fi depuse și electronic, accesând platforma PCUe (Punctul de Contact Unic electronic) la adresa https://edirect.e-guvernare.ro , sau prin email: [email protected] (Formularele pot fi descărcate de pe site-ul instituției: www.dasiasi.ro , din rubrica Formulare).