Comunicat de presa

Ca urmare a declaratiei publice aparute in mijloacele mass-media a Doamnei Raluca Neagu Movila, in calitate de candidata respinsa la concursul de ocupare a functiei de manager persoana fizica la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Spiridon Iasi, precizez urmatoarele:

Conform Legii 95/2006 Republicata privind Reforma in Domeniul Sanatatii, art. 177

alin. (1): Consiliu de Administratie al spitalului organizeaza concurs pentru selectionarea managerului care sa asigure managementul unitatii sanitare.

alin. (2): Managerul este numit prin ordin al Ministrului Sanatatii, coroborat cu Ordinul Ministrului Sanatatii 1520/2016 privind regulamentul cadru de organizare si desfasurare a concursului pentru ocuparea functiei de manager persoana fizica din spitalele publice din reteaua proprie a Ministerului Sanatatii, Art. 2, concursul pentru ocuparea functiei de manager din cadrul spitalelor publice, se organizeaza de catre Consiliul de Administratie al spitalului public respectiv si se desfasoara la nivelul acestuia.

Regulamentul concursului actual si calendarul acestuia respecta toate prevederile legale si au fost publicate incepand cu data de 15 iulie pe site-urile oficiale ale spitalului, al Ministerului Sanatatii si al Guvernului Romaniei.

Parcurgerea etapelor din calendarul de desfasurare al concursului a fost atent monitorizata de catre membrii Consiliului de Administratie al Spitalului (organizatorul concursului) si de catre membrii Comisiei de Concurs si ai Comisiei de Solutionare a Contestatiilor.

In cadrul etapei de inscriere, la nivelul secretariatului general al spitalului, dosarele candidatilor au fost inregistrate, sigilate, semnate si stampilate de catre candidat si secretara, apoi predate pe baza de proces verbal secretarului Comisiei de Concurs, in aceeasi zi.

Contestatia depusa de mine in calitate de candidat la concurs, a fost analizata in termen legal de catre Comisia de Solutionare a Contestatiilor, constatandu-se nerespectarea numarului de pagini reglementat (maxim 20) pentru proiectul de management. Comisia a decis respingerea din concurs a candidatei Raluca Neagu Movila. In mass-media exista numeroase exemple similare de respingere a candidatilor la functia de manager de spital, in prima etapa de evaluare si analiza a dosarelor, pentru neindeplinirea acestui criteriu.

In privinta afirmatiei de ilegalitate a mandatului meu de manager interimar precizez ca, in conformitate cu prevederile legale, s-a emis Ordinul de Ministru nr. 912/15.06.2021 prin care „incepand cu data de 17.06.2021, domnul Timofte Daniel Vasile se numeste in functia de manager interimar la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Sf. Spiridon Iasi, pentru o perioada de 3 luni”.

In ceea ce priveste membrii Comitetului Director in functie (Director Medical, Director de Ingrijiri si Director Financiar Contabil) acestia au fost numiti prin Ordin de Ministru cu avizul Consililui de Administratie al Spitalului.

Consider ca afirmatiile lansate in mass-media de catre candidata respinsa Raluca Neagu Movila sunt complet nefondate, fara baza legala si nu sunt de natura sa afecteze in continuare, corecta desfasurare a concursului de manager persoana fizica.

Manager interimar,

Profesor Universitar Daniel Vasile Timofte

MD, PhD

FACS (USA), IFSAMBS (USA)