Competiţie cu tradiţie mult aşteptată, adresată colectivelor de redacţie constituite din elevi aparţinând tuturor nivelurilor de învăţământ sub coordonarea cadrelor didactice, Concursul Naţional de Reviste Școlare și Jurnalistică reuneşte anual cele mai diverse şi mai valoroase exerciţii de jurnalism din întreaga ţară.

Ieri, 5 mai 2022, Casa Corpului Didactic “Spiru Haret” Iași a fost gazda juriului întrunit pentru ierarhizarea revistelor şcolare din judeţul Iaşi. În competiţie s-au înscris 39 de reviste (caleidoscop, magazin, foi volante, reviste în limba franceză, în format fizic sau on-line, numere aniversare etc.) care au confirmat talentul jurnalistic al elevilor.

Criteriile de evaluare au vizat următoarele aspecte: cunoașterea genurilor și speciilor gazetărești, originalitate în elaborarea subiectelor, corectitudinea conținutului științific, ineditul titlului, prezentarea grafică și estetică, abordarea critică, valoarea instructiv-educativă a conținutului transmis, complexitatea tehnoredactării, adecvarea problematicii la interesele și nevoile grupului receptor. Conform regulamentului, din juriu, pe lângă profesori şi inspectori de specialitate, au făcut parte şi reprezentanţi ai presei locale.
Primele 10 publicaţii din clasamentul judeţean ce urmează a fi publicat astăzi, 6 mai 2022, pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean Iași, vor reprezenta județul Iași la etapa naţională a acestei competiţii.