In ultimul an SC Salubris SA a continuat modernizarea parcului auto, achiziționând nouă autogunoiere Euro 6 și o autospecială pentru lucrări de întreținere, decolmatare a râurilor, lacurilor, canalelor și facilitatea accesului pe terenuri accidentate.Toate autogunierele sunt prevăzute cu sistem de cântărire pe autoșasiu care monitorizează în timp real cantitatea de deșeu colectat și transportat, monitorizează greutatea deșeurilor colectate și sunt dotate cu sistem de identificare prin unde radio.

Din prezentările trimise către Comisia Europeană cuprinzând proiectele implementate, capacitatea sa privind resursele materiale și umane, tehnologia modernă utilizată, expertiza SC Salubris SA a fost recunoscută la nivel european.

Pe lângă aceste achiziții de utilaje noi, compania a ajuns la peste 50 de autogunoiere și a modernizat centrul de comandă printr-o serie de investiții în aparate și programe de digitalizare performante:

  • Sistem de monitorizare, în valoare de 1.202.308 lei, care cuprinde: aplicație GPS pentru autogunoiere, aplicație GPS pentru persoane, ecrane pentru monitorizarea punctelor gospodărești și activității de colectare a deșeurilor prin sisteme video amplasate pe autogunoiere (40 de bucăți), sistem de monitorizare a punctelor gospodărești și autogunoierelor compus din 240 de camere video, inclusiv un server pentru stocarea imaginilor. Sistemul este completat de personalul de monitorizare (trei angajați), un mecanism de preluare și prelucrare a comenzilor și reclamațiilor, încheierea unui protocol cu Poliția Locală pentru identificarea și sancționarea în timp real a persoanelor care depozitează necontrolat deșeurile și dispecerizarea pentru toate tipurile de deșeu.
  • 30 de pubele inteligente BigBelly și o aplicație pentru monitorizarea acestora, în valoare de 1.148.300 lei.
  • Hartă interactivă (disponibilă pe site-ul www.salubris.ro) pentru monitorizarea punctelor gospodărești și autogunoierelor prin GPS, în valoare de 32.702 lei.
  • Un sistem de monitorizare / colectare prin identificarea prin unde radio, în valoare de 114.404 lei.• Aplicația Route Planner pentru persoane juridice, în valoare de 22.109 lei, în vederea eficientizării consumului de resurse (combustibil și ore de lucru) prin definirea de rute inteligente și optimizate.
  • „Pubela deșteaptă”, care presupune monitorizarea gradului de încărcare a recipienților din punctele gospodărești pe fracții de deșeu.Astfel, valoarea totală a achizițiilor făcute de Salubris SA în ultima perioadă depășește 10 milioane de lei, respectiv circa două milioane de euro, ținta companiei pentru acest an fiind de aproape patru milioane de euro.