Senatul Universitatii Tehnice „Gh. Asachi” din Iasi urmeaza sa aprobe tarifele lunare de cazare pentru studenții subvenționați (cursuri – buget), cazați în Campusul „Tudor Vladimirescu”, aferente anului universitar 2022-2023. Propunerile de tarife sunt urmatoarele:

Studenții nesubvenționați (la taxă) vor achita tariful de cazare precizat mai sus + contravaloarea subvenției de cazare alocată de către Ministerul Educației. Contravaloarea subvenției de cazare diferă de la o lună la alta. Precizăm faptul că ME poate modifica subvenția precizată în tabelul din link-ul de mai sus.

Totodată, reamintim faptul că studenții vor putea achita tariful de cazare la administrația căminului doar cu cardul bancar.

Studenții care nu dețin carduri bancare vor putea achita „cash” contravaloarea tarifului de cămin la Casieria din clădirea Rectoratului, situată pe Bulevardul Prof. Dimitrie Mangeron nr. 67, cu respectarea următorilor pași:

  1. Se downloadează, printează și completează cererea de mai jos;
  2. Cererea va trebui vizată de administratorul de cămin;
  3. Studentul se va prezenta cu cererea avizată de administratorul de cămin la Casieria Rectoratului pentru a achita tariful de cazare de luni până vineri, între orele 07.30-15.30.

Documente necesare cazării

După ce au primit prin email, de la comisia de cazare a facultății, căminul și camera în care vor locui în pe durata anului universitar 2022-2023, studenții vor prezenta la administrația căminului următoarele documente:

  • cartea de identitate: original + copie;
  • 1 fotografie tip „carte de identitate” ce va fi utilizată pentru legitimația de cămin;
  • extras de cont bancar pe numele titularului contractului de cazare (al studentului cazat) – se poate printa și o captură de ecran din aplicația bancară din care să reiasă în mod clar contul IBAN și numele titularului de cont. Acest document se poate depune la administrația căminului până cel târziu pe data de 31.10.2022. Nu se acceptă extrase de cont pe numele părinților sau al colegilor de facultate;
  • documente suplimentare în original pentru studenții ce pot beneficia de cazare gratuită sau redusă (punctele 1-8) – documente ce au fost transmise scanat, prin email, la facultate;
  • documentele suplimentare în original pentru studenții căsătoriți– documente ce au fost transmise scanat, prin email, la facultate – copie după certificatul de căsătorie, adeverinţă de student pentru soţul / soţia de la altă universitate de stat în care se va specifica dacă urmează cursuri la buget sau taxă – dacă este cazul, copie după certificatul de naştere al copilului – dacă este cazul;

Gratuitate/reducere la cazare

Vor beneficia de cazare gratuită sau redusă cu 50% studenții înscriși la prima facultate, pe locuri la buget, dacă se încadrează în următoarele categorii:

Cazare gratuită sau redusă cu 50%