PAROHIA „NAȘTEREA MAICII DOMNULUI„ – TĂLPĂLARI, cu sediul în strada Tălpălari nr.5, Municipiul Iași, în calitate de Beneficiar, implementează proiectul «Realizarea documentației tehnice pentru restaurarea și consolidarea Bisericii „Nașterea Maicii Domnului” – Tălpălari, cod LMI IS-II-m-b-04078», cofinanțat de Institutul Național al Patrimoniului (INP) în cadrul Subprogramului: Proiectare (elaborarea documentațiilor tehnice pentru intervenții asupra monumentelor istorice, sesiunea de finanțare: INP 1/2023).

Obiectivul general al proiectului constă în scoaterea din pericol a monumentului istoric și activarea comunității locale prin realizarea de documentații tehnice, respectiv prin evenimente și activități de conștientizare.Valoarea totală a proiectului este de: 236.997,00 lei, din care valoarea finanțării acordate și contractate este de 200.769,00 lei.

Perioada de implementare este cuprinsă între data semnării contractului de finanțare 1 martie 2023, și data de 15 decembrie 2023.Parteneri în cadrul proiectului sunt: Universitatea Națională de Arte „George Enescu” Iași și Direcția Județeană pentru Cultură Iași.

Beneficiarii proiectului: Unitatea de cult Parohia „Nașterea Maicii Domnului” – Tălpălari și Comunitatea parohială; 15 de studenți ai Facultății de Interpretare, Compoziție și Studii Muzicale Teoretice; membri ai comunității Academice din Iași (istorici, specialiști); turiști veniți să viziteze Municipiul Iași și publicul larg.

Informaţii suplimentare se pot obţine la: email: [email protected], telefon: 0764 60 88 88 Facebook Biserica Nașterea Macii Domnului, Talpalari, Iasi :https://www.facebook.com/profile.php?id=100064758246449Persoană de contact: Preot Constantin Sturzu