Primăria Bârnova, organizează o licitație pentru realizarea lucrărilor de întreținere cu îmbrăcăminte bituminoasă ușoară în satul Pietrăria, din comună. Valoarea estimată a contractului este de 721.218 lei, fără TVA, aproape 150.000 de euro. Licitatia va avea loc pe data de pe data de 22.10.2021.

„Pentru asigurarea fluenței traficului, administratorul străzilor își propune în principal, pentru 2021, efectuarea de lucrări de întreținere prin decapări manuale, mecanice (cu motocompresor sau cu freză) și asfaltarea suprafețelor, care să elimine gropile apărute în carosabil. Execuția lucrărilor de întreținere are în vedere eliminarea degradărilor din îmbrăcămintea asfaltică în vederea unei mai bune etanșeități a îmbrăcăminții, în acest scop suprafețele trebuie pregătite în mod corespunzător și se vor executa următoarele lucrări: decaparea și pregătirea suprafeței în scopul aplicării unei îmbrăcăminți noi, îndepărtarea materialului decapat, curățarea perfectă a suprafeței decapate cu mături sau suflare cu aer comprimat etc.”, se arată în caietul de sarcini.

„Compactarea se execută pentru fiecare strat în parte. Compactoarele cu pneuri vor trebui echipate cu sorturi de protecție. Numărul atelierelor de compactare se va stabili în funcție de dotarea antreprenorului cu compactoare (grele, în tandem) și de numărul punctelor de așternere – compactare. Operația de compactare a mixturilor asfaltice trebuie executată astfel încât să se obțină valori optime pentru caracteristicile fizico-mecanice de deformabilitate și suprafațare”, se mai arată în documentația procedurii.