Având în vedere numărul tot mai mare de intervenţii chirurgicale realizate la nivelul spitalelor aflate în subordinea Consiliului Județean Iași, pentru a completa instrumentarul şi în celelalte săli de operații este necesară achiziţionarea de aparatură medicală nouă.

Consiliul Județean Iași va supune votului plenului proiectul de hotărâre care prevede suplimentarea fondurilor pentru achiziţionarea de aparatură medicală, pentru care s-au alocat bani prin bugetul Ministerului Sănătăţii. Conform proiectului, pentru aceste investiții este necesară suma de 7,38 milioane lei, din care 6,43 milioane lei doar pentru Spitalul de Neurochirurgie, restul de 931 mii lei pentru Spitalul de Pneumoftiziologie, iar pentru Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Elena Doamna” din Iași 26 mii de lei. „Spitalele publice din rețeaua autorităţilor administraţiei publice locale pot primi sume de la bugetul de stat din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii, care se alocă prin transfer în baza contractelorîncheiate între Direcțiile de Sănătate Publică județene şi autoritățile de administrație publică locală în subordinea cărora funcţionează respectivele unități, pentru […] dotarea cu aparatură medicalăîn condiţiile în care autorităţile administraţiei publice locale participă la cu fonduri în cuantum de minimum 10% din valoarea acestora”, se arată în lege.

Spitalul de Neurochirurgie a solicitat Consiliului Județean, pentru aceste investiții în aparatură ca 90% din sumă să fie acoperită din subvențiile de la bugetul de stat, în valoare de 5,78 milioane lei, iar restul de 647 mii lei să fie alocați de către CJ Iași. Spre exemplu, Spitalul de Neurochirurgie are nevoie de un robot mobil de dezinfecție cu lumină continuă UV pentru sălile de operație și saloanele de terapie intensivă. „Este un dispozitiv menit scăderii incidenței infecțiilor intraspitalicești, care permite o dezinfecție rapidă a unei încăperi. Astfel,în 5-10 minute germenii și microorganismele sunt reduse cu până 1- 99%. Acest robot permite reducerea consumului de antibiotice și a costurilor de spitalizare. Acest dispozitiv permite distrugerea unor microorganisme rezistente, precum sporii de Clostridium difficile și MRSA”, se arată în nota de fundamentare.

Tot la Neurochirurgie va fi achiziționată și o masă de operație radiotransparentă electromecanică, cu accesorii de neurologie, care permit utilizarea dispozitivelor radiologice mobile în interiorul sălilor, astfel încât pacienții să nu mai fie transportați către procedurile radiologice.

La Spitalul de Pneumoftiziologie, în cadrul Laboratorului de Bacteriologie este nevoie urgentă de o Cameră Termostat de capacitate mare, în valoare de 300 mii lei, pe lângă alte dispozitive și aparate medicale. Aici, Consiliul Județean Iași ar urma să aloce 10% din sumă, adică un total de 94 mii lei, conform solicitării făcute de către unitatea medicală.