Inspectoratul de Poliţie Judeţean Iași, cu sediul în municipiul Iași, strada M. Costăchescu, nr. 2, județul Iași, prin intermediul Serviciului Resurse Umane recrutează candidaţi pentru concursul de admitere în cadrul unităților de învățământ postliceal ale Ministerului Afacerilor Interne, sesiunea octombrie-decembrie 2022.

Pentru înscrierea la concursul de admitere, persoanele interesate se vor adresa Serviciului Resurse Umane din cadrul Inspectoratului de Poliţie Județean Iași, în raport de domiciliul/reședința înscris/ă în cartea de identitate.

Sunt scoase la concurs 1.340 de locuri la Școala de Agenți de Poliție ,,Vasile Lascăr” Câmpina și 300 de locuri la Școala de Agenți de Poliție ,,Septimiu Mureșan’’ Cluj-Napoca.

Cererile de înscriere se depun exclusiv în format electronic la adresa de e-mail [email protected], în perioada 21 octombrie – 04 noiembrie 2022 (până la ora 14.00), inclusiv în zilele nelucrătoare.

Ulterior înscrierii, în vederea constituirii dosarului de recrutare, candidații trebuie să depună personal documentele solicitate până la data de 17 noiembrie 2022 (doar în zilele lucratoare), în intervalul orar 09.00-12.00, la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Iași, din strada M. Costăchescu, nr. 2.

Cererea-tip de înscriere împreună cu declarația de confirmare a cunoașterii condițiilor de desfășurare a concursului vor fi descărcate de pe site-ul I.P.J. Iași – secţiunea Carieră / Admitere instituții de învățământ.

Relaţii suplimentare se pot obţine de luni până vineri între orele 08:00 – 16:00 la numerele de telefon: 0232/302 115 sau 0232/302 114.

Detalii cu privire la înscrierea candidaților și desfășurarea probelor de concurs, condițiile și criteriile specifice pentru recrutarea candidaților și documentele necesare pentru întocmirea dosarului de recrutare se pot obține de pe site-ul oficial al Inspectoratului de Poliție Județean Iași- Secțiunea Carieră- Admitere instituții de învățământ:

https://is.politiaromana.ro/ro/cariera/admitere-institutii-invatamant