În perioada 15-18 aprilie 2024, are loc la CMID ȚUTORA determinarea de compoziție a deșeurilor reciclabile din deșeurile municipale, motivată de următoarele aspecte:
Impactul sistemului garanție – returnare asupra sistemelor de management ale deșeurilor municipale și finanțării costurilor nete pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje;
Determinarea ponderii ambalajelor non-SGR din procentul total, dar și al fiecărui material supus sistemului SGR, pentru a identifica obligațiile de finanțare ale producătorilor prin organizațiile OIREP;
Determinarea modificării procentului deșeurilor de ambalaje/non-ambalaje din totalul cantității de deșeuri municipale;
Prezența materialului SGR în stațiile de sortare.
Alături de reprezentanții ADIS Iasi la determinare participă și reprezentanți ai operatorilor de salubritate din Județul Iași – Girexim Universal SA, Edil Industry, Salubris Iași, reprezentanți ai organizațiilor Oirep, ai Asociațiilor de Dezvoltare Intercomunitară din țară, ai RETURO – Sistem de Garanție Returnare.