4062 absolvenţi ai clasei a VIII-a, din județul Iași, au fost admiși în învăţământul liceal de stat (anul școlar 2021 – 2022) în prima etapă de repartizare computerizată

Ministerul Educaţiei a publicat sâmbătă, 24 iulie, ora 10:00, pe site-ul admitere.edu.ro, rezultatele repartizării computerizate în învăţământul liceal de stat a absolvenţilor clasei a VIII-a (anul școlar 2021 – 2022).

La nivelul județului Iași, au fost repartizați 4062 elevi (98,33%) în învățământul liceal de stat din totalul elevilor cu opțiuni completate (4131): 2031 candidați au fost repartizați la filiera teoretică, iar 2031 candidați la filiera tehnologică.

În total, au fost completate 86247 de opțiuni, rezultând o medie de 21 opţiuni/elev.

4 candidați au fost admiși cu media de admitere 10.

Au fost admiși în etape anterioare repartizării computerizate:

– 458 de elevi la specializări vocaţionale;

– 80 de elevi pe locurile speciale, rezervate candidaţilor de etnie romă  (inclusiv vocațional);

– 20 de elevi pe locurile speciale în învățământul de masă, rezervate candidaților cu CES;

– 19 elevi în învățământul special.

Conform calendarului admiterii în învățământul liceal de stat, în perioada 25-28 iulie candidații repartizați în prima etapă vor transmite/depune dosarele de înscriere la secretariatele liceelor în care au fost admiși.

69 elevi nu au putut fi admiși în prima etapă, întrucât nu au completat suficiente opţiuni.

Aceștia vor intra în a doua etapă de repartizare computerizată și vor completa, în perioada 29 iulie – 5 august, opțiuni în fișele de înscriere alături de candidații care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar nu și-au depus dosarele de înscriere în termen (25 – 28 iulie) și de candidații care nu au participat în prima etapă de admitere. Completarea opțiunilor în fișe se realizează la unitatea de învățământ sau prin formular transmis electronic.

Repartizarea computerizată a acestor elevi va avea loc în data de 6 august, iar comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în a doua etapă a admiterii în învățământul liceal de stat se va face conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere.

În intervalul 9 – 11 august, comisia judeţeană de admitere va rezolva toate cazurile speciale apărute după etapa de repartizare computerizată.

În total, au rămas disponibile pentru etapa a doua 200 de locuri pentru repartizarea computerizată și 48 pentru admiterea la liceele cu profil vocațional.

Sursa: ISJ Iași