Compania Națională de Investiții (CNI) a finalizat licitația pentru refacerea drumurilor afectate de calamități din comunele Todirești și Mogoșești-Siret, din județul Iași. Prevederea bugetară a procedurii a fost de 16.094.555 de lei fără TVA, adică aproape 3,3 milioane de euro.
În urma evaluării, de lotul din Todirești se va ocupa asocierea de firme Conest SA – Artehnis SRL – Tehno Forest SRL, în timp ce lucrările din comuna Mogoșești-Siret vor fi realizate de asocierea de firme Enviro Construct SRL – Road Engineering Project SRL. Valoarea finală a contractului a ajuns la 12,1 milioane de lei fără TVA. Prima parte a investiției se referă la refacerea unei porțiuni de 4,5 kilometri din satul Băiceni, comuna Todirești. În proiect intră și reabilitarea podețelor.

Totodată, în ceea ce privește lotul din comuna Mogoșești-Siret, CNI a alocat fonduri pentru reabilitarea drumurilor din satele Mogoșești-Siret și Muncelu de Sus. Arterele au o lungime de 5.979 de metri.

„Pe teritoriul comunei Mogoșești-Siret, inundațiile au constituit un fenomen deosebit, producerea acestora datorându-se atât revărsarii unor cursuri de apă, cât și scurgerilor de torenți și de pe versanți. Drumurile sătești din comuna Mogoșești-Siret trebuie reabilitate deoarece există riscul ca, la următoarele precipitații abundente, să ducă la ruperea acestora în totalitate și întreruperea circulației, acestea fiind drumuri de o importanță deosebită. Necesitatea acestei reabilitări și modernizări este urgentă, deoarece drumurile sunt impracticabile, nu asigură accesul în condiții de siguranță și confort a localnicilor și nici a autovehiculelor ce tranzitează aceste drumuri, nu asigură circulația mașinilor de pompieri și ambulanțelor în satele Mogoșești-Siret și Muncelu de Sus”, se arată în documentația procedurii.