În fiecare an zi de 22 august este marcată, la nivel mondial, Ziua internaţională de comemorare a victimelor actelor de violenţă comise în numele religiei sau al credinţei.

Libertatea religiei sau a credinţei, libertatea de opinie şi de exprimare, dreptul la întrunire paşnică şi dreptul la libertatea de asociere sunt interdependente, inter-relaţionate şi se completează reciproc, potrivit site-ului dedicat zilei internaţionale – www.un.org/en/observances/religious-based-violence-victims-day. Toate aceste drepturi sunt înscrise în articolele 18, 19 şi 20 din Declaraţia universală a drepturilor omului. Susţinerea acestor drepturi joacă un rol important în lupta împotriva tuturor formelor de intoleranţă şi a discriminării bazate pe religie sau credinţă.

Dezbaterea deschisă, constructivă şi respectuoasă a ideilor, precum şi dialogul interreligios şi intercultural, la nivel local, naţional, regional şi internaţional, pot juca un rol pozitiv în combaterea urii religioase, instigării şi violenţei, notează sursa citată.

În plus, exercitarea dreptului la libertatea de opinie şi exprimare şi respectarea deplină a libertăţii de a căuta, primi şi distribui informaţii pot juca un rol pozitiv în consolidarea democraţiei şi în combaterea intoleranţei religioase.

Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) a adoptat rezoluţia A/RES/73/296, intitulată “Ziua internaţională de comemorare a victimelor actelor de violenţă bazate pe religie sau credinţă”, care condamnă cu tărie violenţa în formă continuă şi actele de terorism care vizează persoane, inclusiv persoane aparţinând unor minorităţi religioase, pe baza sau în numele religiei sau credinţei. Statele membre ONU şi-au reafirmat condamnarea neechivocă a tuturor actelor, metodelor şi practicilor de terorism şi extremism violent care conduc la terorism, sub toate formele şi manifestările sale, oriunde şi de către oricine, indiferent de motivaţie, şi au reiterat că terorismul şi extremismul violent nu poate şi nu trebuie asociat cu nicio religie, naţionalitate, civilizaţie sau grup etnic.

Prin proclamarea unei Zile internaţionale de comemorare a victimelor actelor de violenţă comise în numele religiei sau al credinţei, Adunarea Generală a ONU a amintit că statele au responsabilitatea principală de a promova şi proteja drepturile omului, inclusiv drepturile omului aparţinând minorităţilor religioase, mai ales dreptul lor la a-şi exercita religia sau credinţa în mod liber.

“Dreptul la libertatea religioasă sau de convingere este ferm consacrat în dreptul internaţional al drepturilor omului şi este o piatră de temelie pentru societăţi incluzive, prospere şi paşnice”, declară secretarul general al ONU, António Guterres, în mesajul său cu ocazia sărbătoririi acestei zile internaţionale. Liderul Naţiunilor Unite arată totodată, că “în timp ce societăţile şi-au au demonstrat rezistenţa şi forţa în faţa COVID-19, pandemia a fost însoţită de o creştere a stigmatizării şi a discursului rasist (…)”

“Pe măsură ce comemorăm victimele, trebuie să facem mai mult pentru a aborda cauzele profunde ale intoleranţei şi discriminării, promovând incluziunea şi respectul pentru diversitate. De asemenea, trebuie să ne asiguram că autorii acestor infracţiuni sunt traşi la răspundere”, a menţionat António Guterres. Potrivit acestuia, statele au responsabilitatea principală de a proteja dreptul la libertatea religioasă şi de credinţă.

sursa: Agerpres