Ministerul Educației a transmis ca fiecare elev beneficiar va primi 250 lei/lună pe întreaga durată a cursurilor, inclusiv pe durata pregătirii și susținerii examenului de bacalaureat sau de diplomă și pe perioada practicii în producție. In judetul Iasi vor beneficia de aceasta bursa 2051 de elevi.

Ministerul Educatiei a anuntat ca sumele aferente lunilor septembrie și octombrie 2021 vor fi plătite cumulat până la sfârșitul lunii noiembrie 2021.

Conform Hotărârii de Guvern 712/2018, beneficiarii eligibili ai programului „Bani de liceu” sunt elevii aflați în întreţinerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie, realizat în ultimele 3 luni anterioare depunerii dosarului, este de maximum 500 de lei. Sunt elegibili, de asemenea, elevii care beneficiază de o măsură de protecție ori aflați sub tutelă sau curatelă, în cazul respectării condiției de venit.

In total peste 22 de mii de liceeni din Romania vor beneficia de bursa „Bani de liceu” în anul școlar 2021 – 2022.